Bizden HaberlerSektörden Haberler

Dünyayı iklimlendiriyoruz

Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sektöründe Türkiye son 10 yıl içerisinde göz kamaştırıcı bir büyüme seyri yakalamış durumda. Yabancı sermayenin yatırımları ve yerli üretimin teknolojini giderek geliştirmesi sayesinde ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sektörü üretimini ve ihracatını Türkiye’nin genel büyüme rakamlarının kat ve kat üstüne çıkarmayı başarmış durumda. Dilerseniz önce bu gelinen noktaya nasıl gelindiğini ve ısıtma so- ğutma ve iklimlendirme sektörünün son 50 yıl içerisinde nasıl bir gelişim seyri izlediğini inceleyelim. Türkiye’de ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörünün başlangıcı 1950’li yıllara değin uzanıyor. Ancak sektörün beklenen büyük atılımı- nı 1980’li yıllarla birlikte gerçekleştirdiği görülüyor. 90’lara gelindiğinde ise sektörün sivil örgütlenmesini ve makine yatırımlarını ciddi boyutlara taşıdığı göze çarpıyor. 2000’lerde uluslararası sertifikaları nı tamamlayan sektör, bu dönemde ihracat hamlesini başlatıyor. Yine 2000’lerle birlikteAvrupa, Amerika ve diğer kıtalardaki üreticilerin Türkiye’de temsilciliklerinin artması da ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe kaliteyi ve pazar büyümesini beraberinde getiriyor. Uzun yıllardır Türkiye’de üretim yapan firmalar, milenyumla birlikte bu rüzgâra kapıldıktan sonra pazardan çok büyük paylar elde ediyorlar. Kısa bir süre sonra doğan rekabet, kaliteyle beraber fiyat rekabetini de yaratıyor. İşte bu noktada yabancı firmalarla yapılan stratejik ortaklıklar, birçok üründe imalata Türkiye’de girilmesine neden oluyor. Böylelikle Türkiye, ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sektöründe Avrupa’nın üretim merkezi olmaya başlıyor. Bu noktadan sonra ithalat oranı da giderek azalıyor; ihracat ise artıyor. Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sektöründe diğer sektörlere kı- yasla en önemli farklılıklardan biri ise bu noktada ortaya çıkıyor. Zira sektörün en önemli özelliği, ithalatının ihracatının yarısı kadar olması. Son beş altı yılda büyümesini neredeyse 10’a katladığı dikkat çeken ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sektörü Türkiye’nin hem hammadde kaynaklarına hem de pazarlara yakın oluşu ve işçilik maliyetlerinin görece düşük olmasından kaynaklı avantajları da ihracatında lehine çevirerek dünyanın her tarafına mal satan bir ülke haline gelmiş durumda. Türkiye ısıtma, soğutma ve iklimlendirme cihazları sektörünün Avrupa bölgesindeki bu pazar içerisinde en hızlı büyümeyi kaydetmesi gerçekten de çok önemli bir gelişim olarak dikkatleri çekiyor. Üretim teknolojileri gelişen, ARGE yatırımlarına ciddi kaynaklar ayıran ve yabancı ortaklıklarla gelişen sektör büyümesini sadece iç pazarda değil ihracatta da devam ettiriyor. Böylelikle Avrupa’nın yeni üretim merkezi olmaya doğru ilerleyen Türkiye ısıtma, soğutma ve iklimlendirme cihazları sektörleri, Türkiye genel büyüme rakamları nın 4 kat üzerine çıkarak da bu hızlı yükselişini kanıtlıyor.  

SEKTÖR İNANILMAZ BİR HIZLA BÜYÜYOR
Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sektörünün ekonomik olarak gelişimine bakı ldığında Türkiye, genel büyümesinin 4 katı hızla geliştiği görülüyor. Bazı yıllar- da yüzde 20’lere ulaşan büyüme rakamları gözleniyor. Doymamış pazar ve ihracat sayesinde sektörel büyümenin, önümüzdeki yıllarda da Türkiye genel büyümesinin üzerinde devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. 2015 yılına bakıldığında ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sektörünün büyüme oranının yüzde 10 olarak gerçekleştiği görülüyor. İhracattaki artış da göz kamaştırıcı bir seyir izliyor. 2003 yılında 665 milyon dolar seviyesinde olan ısıtma, soğutma ve iklimlendirme cihazlarının ihracatının 2015 yılında 1.67 milyar dolara ulaşarak neredeyse üç kat arttığı dikkatleri çekiyor. Sektörün 2016 yılının ilk üç ayındaki ihracat rakamları incelendiğinde ise ihracatın değer bazında geçen yıla kı- yasla yüzde 16,1 oranında artarak 429,7 milyon dolara ulaştığı göze çarpıyor. Türkiye’nin makine ve aksamları ihracatı ndaki en önemli kalem olma niteliğindeki ısıtma, soğutma ve iklimlendirme cihazları ihracatının önümüzdeki süreçte de önemli bir artış seyri izleyeceği konusunda tüm uzmanlar hemfikir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.